tirsdag den 27. marts 2012

Øhm - jamen...!?

Dagens oplevelse var at få min første lønseddel efter min lønforhandling.

Jeg scorede mig et funktionstillæg til lønforhandlingen på 19,42 kr. Af min lønseddel fremgår det, at jeg har fået udbetalt et tillæg på 19,41 kr. Det studsede jeg da lidt over (mest fordi de lige havde glemt at give mig nogle tillæg for ulempetidspunkter) og ringede til lønkontroret og sagde "hvadbehager!?"
Svaret var følgende: "Det er en afrunding som lønsystemet foretager, og jeg kan ikke ændre på det". (de der tillæg var der ikke noget problem med at få fikset, det er sat i værk)
Det udløste en mail fra min hånd til chefen:
Og svaret lød sådan her
Jeg undrede mig over, at det funktionstillæg på 19,42 kr./time som er nævnt i min kontrakt, på min lønseddel er opgjort til 19,41 kr. Det er kun en enkelt øre, og i det lange løb spiller det jo i sagens natur ikke den store rolle på min samlede indtægt.

Jeg tillader mig dog alligevel at gøre dig opmærksom på, at det føles uprofessionelt, at der er uoverensstemmelse mellem lønsedlen og kontrakten, og at forklaringen om at ”systemet kan lave mindre afrundingsfejl som vi kan ikke gør noget ved” virker søgt.

Jeg håber at du vil kigge nærmere på sagen, og evt. foretage nogle justeringer i systemet, så det fremadrettet er muligt for jer at udbetale den aftalte løn.

Og svaret lød sådan cirka sådan her:
Bla. bla. bla. der er ikke nogen fejl i vores lønsystem, for det er en meget indviklet metode vi bruger til at beregne tillægene fordi bla. bla. bla.
Så fejlen er i din kontrakt og vi regner med din forståelse for, at vi ikke vil bruge yderligere ressourcer på at korrigere din kontrakt

Jamen altså! Hvis det havde været et større beløb det drejede sig om, så var jeg nok kommet til at skrive tilbage og spørge om hun kan stave til F-A-G-F-O-R-E-N-I-N-G...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar